Privredno pravo

Fokusirani smo na saradnju sa kompanijama, a pružamo usluge pravnog konsaltinga u svim oblastima privrednog prava (svi ugovori i vrste poslovne saradnje). Advokatska kancelarija VASIĆ ĐOKIĆ pokriva sve aspekte i pitanja koja proizilaze iz i u kontekstu domaćih i međunarodnih privrednih transakcija, npr. opšti uslovi poslovanja, ugovori o snabdevanju, distributivni, maloprodajni, franšizni i komercijalni ugovori, ugovori o otpremi i transportu ili sporovi koji proističu iz takvih poslovnih odnosa. Naši iskusni advokati se fokusiraju na praktičnu izvodljivost i izvodljivost potencijalnih potraživanja i uvek imaju na umu komercijalne interese klijenata. Sa našim uslugama pokrivene su sve oblasti privrednog prava.