privredno pravo,

Posedujemo sveobuhvatno znanje iz oblasti pružanja pravnih usluga skladno poslovnim potrebama klijenata, pa im nudimo najekonomičniju i najefikasniju pravnu uslugu. Ovo podrazumena princip „sve na jednom mestu“ za praktično sve potrebe koje se podrazumevaju pod opštim korporativnim pravom, ali i sva pravna pitanja koja se odnose na kompanije i u drugim pravnim oblastima, kao što su trgovinski ugovori kupaca i dobavljača i zastupanje klijenata pred domaćim sudovima. Takođe, pružamo i konsultantske usluge direktnim stranim ulagačima i uspostavljanju zone slobodne trgovine.
Advokatska kancelarija Vasić Đokić puža usluge savetovanja ortačkih društava i korporacija u svim pravnim i privrednim pitanjima od osnivanja preduzeća, preko statusnih promena do likvidacije privrednog društva. Savetujemo klijente i u drugim pravnim pitanjima kao što su izbor pravne forme privrednog subjekta, na osnovu njihovog poslovana pravimo nacrt osnivačkog akta, pravilnik o radu i akcionarski ugovor. Nakon osnivanja, naše usluge podrazumevaju niz pravnih saveta akcionarima i menadžmentu u vezi sa pripremama godišnjih skupština, merama za prikupljanjae i održavanja kapitala, trgovinskih ugovora klijentima i dobavlačima, donošenjem neophodinh odluka u poslovanju, sprovođenju statusnih promena itd.