Rešavanje sporova

Nastojimo da budemo faktor rešavanja problema koji unapred identifikuje potencijalne rizike i strateški priprema klijente da ih izbegnu. Kako se sporovi razvijaju i sazrevaju, pomažemo klijentima da rano procene snagu svojih pozicija, kako bi mogli da donesu racionalnu odluke o tome da li da reše spor ili da uđu u njega.
Naši advokati imaju dugogodišnje iskustvo u zastupanju domaćih i stranih klijenata u postupcima pred sudovima, arbitražama i drugim državnim organima. Kada zastupamo naše klijente, uvek težimo da ekonomski i poslovni interesi naših klijenata budu na prvom mestu. Zauzimamo strateški pristup rešavanju sporova i nastojimo ne samo da dobijemo slučaj na sudu, već i da obezbedimo stvarno izvršenje presuda. Svoje klijente savetujemo ne samo o pravnim izgledima pravnog postupka, već io realnim opcijama za rešavanje spora.
Advokati Gorica Vasić i Dušan Đokić nalaze se na listi medijatora u Ministarstvu pravde Republike Srbije, što ih stavlja u jedinstvenu poziciju da efikasno pregovaraju o uslovima.