Zakon o osiguranju

Advokatska kancelarija VASIĆ ĐOKIĆ pokriva ugovorne odnose između nosioca polise, osiguranika i osiguravača.
Nudimo najkvalitetnije savetodavne usluge i usluge rešavanja sporova osiguravačima i njihovim klijentima koji posluju kako na već uspostavljenim tržištima tako i na tržištima u nastajanju. klijenti, na osnovu razumevanja njihove individualne filozofije potraživanja i mogućnosti za preuzimanje, kao i kapitalnih, operativnih i regulatornih pitanja sa kojima se suočavaju.
Pružamo kompletan spektar savetodavnih usluga, uključujući savetovanje u vezi sa formulacijom politike, razvojem proizvoda, opcijama finansiranja i povratima, i nudimo pokriće i mogućnosti odbrane u svim linijama poslovanja osiguranja i reosiguranja, od najmanje štete do najsloženijeg gubitka.