Zakon o planiranju i izgradnji

Naše usluge u oblasti zapošljavanja obuhvataju izradu ili reviziju ugovora o radu, savetovanje o svim pitanjima koja nastanu tokom radnog odnosa, kao što su disciplinska pitanja, radno vreme i pitanja minimalne zarade, istraživanje usklađenosti, prestanak radnog odnosa itd. Izrađujemo opšta pravila i potrebna pravila zakonom ili praksom.
Zastupamo interese poslodavaca u oblastima individualnog radnog prava i kolektivnog radnog prava u sudu i van njega. Takođe pomažemo našim klijentima da se orjentišuu složenom sistemu kolektivnog radnog prava. Sindikati i udruženja poslodavaca pregovaraju o pravilima koja se primenjuju na nivou industrije, regionalnom nivou ili za određene grupe zaposlenih.
U slučaju mera restrukturiranja, savetujemo naše klijente o zahtevu da pregovaraju o kompromisnom interesnom sporazumu i socijalnom planu i zastupamo njihove interese tokom pregovaračkog procesa.