Spajanja i preuzimanja

Zastupamo klijente u korporativnim transakcijama gde se kompanije spajaju ili menjaju vlasništvo. U spajanjima, preuzimanjima i akvizicijama kompanija javlja se širok skup pravnih pitanja. U slučaju preuzimanja, razmotrićemo različite pristupe u zavisnosti od vlasničke strukture i pravnog oblika kompanija učesnica.
Našim klijentima pomažemo u pripremi transakcije dok analiziramo rizike povezane sa kupovinom u procesu due diligence-a. Na taj način temeljno ispitujemo održivost ciljne kompanije. Štaviše, poseban fokus stavljamo na postojeće uslove rada, ugovore, poreske implikacije, tekuće pravne postupke i druge moguće rizike povezane sa akvizicijom.
Pored toga, obavljamo sve aktivnosti na izradi ugovora i pregovaranju o ugovoru. Od izbora ciljne kompanije, potpisivanja Ugovora o neotkrivanju podataka (NDA) ili Pisma namera (LOI) do prenosa vlasništva i plaćanja kupoprodajne cene, naši advokati pružaju svoje dragocene pravne savete.