Zakon o privatnosti i zaštiti podataka

Advokatska kancelarija VASIĆ ĐOKIĆ radi u oblasti prava privatnosti i zaštiti podataka kako bi pomogla kompanijama da se snađu u često složenim zahtevima zakona o privatnosti i zaštiti podataka. Savetujemo kompanije o širokom spektru mera privatnosti i zaštiti podataka, pomažući kompanijama da obezbede da su njihove prakse prikupljanja i obrade podataka, procedure prenosa podataka, politike privatnosti i marketinške aktivnosti u skladu sa relevantnim domaćim, međunarodnim propisima o privatnosti i zaštiti podataka.

Pomažemo kompanijama da analiziraju i ublaže rizike vezane za prikupljanje, skladištenje, korišćenje i distribuciju podataka. Radimo na tome da vam pomognemo da uspostavite politiku upravljanja rizicima, procedure za kontinuitet poslovanja i odgovor na kršenje podataka. Naše usluge uključuju:
-Usklađenost propisa sa propisima o privatnosti i zaštiti podataka u svim industrijama.
-Politike zaštite podataka i spremnost i mere za smanjenje povezanih rizika.
-Prikupljanje, čuvanje, korišćenje i komercijalizacija eksternih ličnih podataka.
-Odbrana klijenata pred organima za izvršenje.
-Pregled, pregovaranje i izrada ugovora i sporazuma o nivou usluga u oblastima koje utiču na privatnost i zaštitu podataka.
-Procena kršenja, istraživanje zahteva za obaveštavanje, priprema pisama obaveštenja o kršenju zaposlenima, savetovanje o potrebnim obaveštenjima vladinih agencija i priprema internih memoranduma za razmenu poruka.