Pravo transporta i logistike

Imamo značajno iskustvo u transportu i logističkim ugovorima, u svim vidovima transporta. Razumemo procese razmišljanja, obrazloženja i poslovne i pravne motive drugih subjekata u transportnom lancu sa kojima naši klijenti imaju posla. Na taj način smo u mogućnosti da u toj oblasti ekspertize odskočimo i pružamo pravne uslugesa vrhunskim kvalitetom, i ponudim ažurno pravno zastupanje naših klijenata u transportu i logistici. Takođe, imamo značajno iskustvo sa poslovima teretnog transporta, poslovima u vezi sa nesrećama na vozilima, sporovima oko pokrivenosti, sporovima o troškovima prevoza, pitanjima posrednika u transportu, ugovaranju transporta i skladišta, regulatornim pitanjima i poslovima subrogacije.
Redovno pomažemo našim klijentima u izradi, pregovaranju i reviziji ugovora špediter-prevoznik, brokersko-prevozničkih ugovora, brokersko-špediterskih ugovora, ugovora o skladištu, aranžmana za ukrštanje, ugovora o odvodnjavanju, ugovora o carinskom posredovanju, ugovora o radu luke i terminala, globalni ugovori o uslugama, kao i mnoštvo drugih ugovora o transportu, logističkim ugovorima u industriji, vođenju skladišta i ugovorima o preuzimanju i pakovanju za glavne aktivnosti distributivnih centara za domaće i međunarodne pošiljke, pored glavnog domaćeg motornog prevoznika i železničkog transporta i brokera sporazumi.