Praksa korporativnog upravljanja i usklađenosti

Usklađenost sa državnim propisima je vitalni deo uspeha u poslovanju. Sve veća složenost propisa i politike može dovesti u pitanje resurse čak i najsofisticiranijeg poslovanja, a radnja sprovođenja – ili pretnja takvom – može imati ozbiljne posledice. Naši advokati su spremni da se pozabave sa bezbroj problema usklađenosti sa holističkim pristupom koji pokriva procenu rizika, prevenciju, primenu i rešavanje. Imamo vrhunskopoznavanje i iskustvo u razvoju programa usklađenosti posebno prilagođenih svakom klijentu, osmišljenih da spreče kompanije da krše zakon.
Radimo zajedno sa odborima naših klijenata, menadžmentom i pravnim timovima, pružajući prilagođene savete o pravnim i regulatornim zahtevima, novim trendovima i najboljoj tržišnoj praksi, uvažavajući i u pogledu korporativnog prava i okvira upravljanja.
Takođe, pripremamo kodeks poslovne etike i druge ključne politike usklađenosti sa rizicima koje pokrivaju borbu protiv korupcije, trgovinu insajderima, borbu protiv pranja novca, privatnost podataka, vladine ugovore i procedure uzbunjivača.