Intelektualno pravo i pravo svojine

Pružamo kompletan spektar savetodavnih usluga, uključujući savetovanje u vezi sa formulacijom politike, razvojem proizvoda, opcijama finansiranja i povratima, i nudimo pokriće i mogućnosti odbrane u svim linijama poslovanja osiguranja i reosiguranja, od najmanje štete do najsloženijeg gubitka.

Naši advokati pružaju usluge zaštite žiga (ime, logo ili neki drugi znak), kako bi sprečili druge da koriste identičan ili sličan znak u prometu, za obeležavanje istih ili sličnih roba i/ili usluga. Takođe pružamo usluge zaštite patenata (tehničke inovacije), industrijskog dizajna (spoljna slika proizvoda), autorskih i srodnih prava.