Zakon o nekretninama i izgradnji

U Republici Srbiji postoje značajne mogućnosti rasta za preduzimljive programere, građevince i investitore. Nudimo značajno iskustvo u industriji i uvid u lokalno tržište, kao i smernice u adresiranju i rešavanju njihovih najvažnijih pravnih i poslovnih pitanja: kupovina i prodaja poslovnih nekretnina, sastavljanje ugovora o izgradnji i pregovori, građevinski sporovi i rešavanje sporova, transakcije opterećene imovine, podsticaji ekonomskog razvoja , zastupanje u strukturiranju i zatvaranju kreditnih transakcija,aspekti nekretnina pri spajanju i akviziciji, zakup maloprodajnog, poslovnog i industrijskog prostora, industrijski projekti, procesna postrojenja itd.
Naše usluge obuhvataju konsalting u različitim fazama investicionih projekata, počevši od pregovora, pa do izrade različitih tipova standardnih ili FIDIC ugovora i monitoringa projekata. Pružamo pravnu analizu potencijalnih investicija za sve aspekte projekta, od najranijih faza otkupa zemljišta, promene namene zemljišta, sprovođenja procedura preparcelacije, pripreme akata za izgradnju pristupnih puteva, pregovora sa opštinskim vlastima u vezi sa regulisanje imovinskih odnosa. Učestvujemo u pregovorima sa bankom u vezi sa projektnim finansiranjem i vršimo preglede i kontrolu bankarske dokumentacije, izrađujemo sve vrste ugovora koji prate proces ulaganja, pratimo kompletnu investiciju sa pravne tačke gledišta i dajemo pravna mišljenja o svim relevantnim temama u ciljem da se projekat realizuje u roku i u ugovorenom kvalitetu.